מוסדות היכל דוד

מוסדות "היכל דוד" באשקלון הוקמו ע"י משפחת החייל דוד דניאלי ז"ל ועל שמו. כל המשפחה המורחבת החלה בפעילות: האבא ז"ל והאמא שתחיה, הדודים, האחים והאחיות, וכל מי שרק נדבה רוחו אותו.
במאמץ כביר החלו להיבנות היסודות, ובמשך שנות פעילותם עשו מוסדות "היכל דוד" רבות ונצורות:
מטיפול במשפחות, טיפול בבודדים, חלוקת שתיה חמה לחיילים בצמתים, שיעורי תורה, גמ"חים לעזרה לציבור, הקמת כולל וישיבה ללומדי תורה, הקמת מקוה לגברים, מקוה לכלים, חוגי בית ועוד ועוד ללא לאות וללא הפסקה.
כיום עומד בראש הישיבה הרב מרדכי דניאלי שליט"א, אחיו של דוד דניאלי ז"ל, אשר פועל רבות ונצורות, בעזרת כל החברים, המשפחה וכלל הציבור, לשגשוג גשמי ורוחני עצום בקרב הציבור הרחב.